Oferta

W ramach działalności naszego biura oferujemy projekty konstrukcji żelbetowych, stalowych i budownictwa tradycyjnego.

Zakres naszej działalności obejmuje projektowanie konstrukcji:
• budynków użyteczności publicznej,
• obiektów handlowych,
• budynków przemysłowych,
• budynków budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego i indywidualnego,
• obiektów zabytkowych.

Oferujemy współpracę począwszy od etapu uzgodnień techniczno – ekonomicznych w ramach koncepcji architektonicznej, poprzez projekt budowlany, przetargowy, wykonawczy i warsztatowy. Zależnie od potrzeb wykonujemy również niezbędne ekspertyzy, opinie techniczne oraz inwentaryzacje obiektów. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie przy projektach rewitalizacji, modernizacji i przebudowach obiektów zabytkowych.

Na stałe współpracujemy z biurami architektonicznymi i projektantami innych branż, co umożliwia stworzenie dokumentacji obejmującej wszystkie prace projektowe. Ponadto, dzięki współpracy z wykonawcami konstrukcji projektujemy przy założeniu minimalizacji kosztów realizacji inwestycji.

W wyniku wieloletniego zaangażowania stworzyliśmy profesjonalny zespół, który jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.